LOADINGLOADING...!

    Trở Về Kỷ Jura - Back To The Jurassic - 2015

     Ernie, Julia và Max vô tình kích hoạt một cỗ máy thời gian và bị đưa trở về quá khứ 65 triệu năm trước. Ở đó họ được một bà mẹ khủng long nhận nuôi, trong khi các bậc phụ huynh ở thời hiện đại đang lên một kế hoạch giải cứu.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN