LOADINGLOADING...!

    Trừ Gian Diệt Ác - My Date With A Vampire 1 - 1998

    Phim Trừ Gian Diệt Ác (My Date With A Vampire 1) Khi Nhật Bổn xâm lược Trung Hoa, đội trưởng đội du kích Phương Quốc Hoa cùng đại tá Nhật Bổn Xuyên Bổn Long Nhất triển khai một cuộc kịch chiến, Hoa bị thương nhưng vẫn cứu được một em bé bị thương tên Phục Sanh, bỗng nhiên một bóng đen xuất hiện, tấn công vào cả ba người.

load player

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn