LOADINGLOADING...!

    Trùm Săn Tiền Thưởng - Jonah Hex - 2009

    Trùm Săn Tiền Thưởng (Jonah Hex) (2009)Quân đội Hoa Kỳ làm cho một thợ săn tiền thưởng sẹo với bảo đảm trên đầu của mình một đề nghị không thể từ chối: để đổi tự do cho anh, anh phải ngăn chặn một tên khủng bố đã sẵn sàng để mở ra địa ngục trên Trái đất.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer