XIN TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG TỪ 13.12.2016
LOADINGLOADING...!

    Trung Hoa Chiến Sĩ - Magnificent Warriors - 1987

     Bộ phim nói về 1 nữ chiến sĩ trung quốc giỏi võ chống lại bọn Nhật.

Server HotVN

Trailer