LOADINGLOADING...!

    Truy Lùng Tham Nhũng Season 1 - Matador Season 1 - 2014

    "Bộ phim xoay quanh đặc vụ Tony Bravo của cục điều tra DEA được CIA tuyển dụng để tham gia vào kế hoạch Riot LA-kế hoạch điều tra những tham nhũng của đội."