LOADINGLOADING...!

    Tử Chiến Liên Hành Tinh - Battlestar Galactica The Plan - 2009

    Tử Chiến Liên Hành Tinh (Battlestar Galactica The Plan) (2009)ác Cylons mới đầu là robot giúp việc cho con người. Thế rồi theo sự tiến hóa, chúng trở nên giống con người như đúc. Và chúng có một kế hoạch, một kế hoạch đơn giản: diệt chủng và biến con người thành nô lệ cho chúng. Khi sự tàn phá của chúng đã đe dọa dự tồn vong của loài người thì các Cylons đột nhiên thay đổi. Đây là câu truyện về những kẻ đứng đầu Cylon, làm việc độc lập và cách quyết định hoàn thành tác vụ của chúng.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer