LOADINGLOADING...!

    Tử Chiến Ma Cà Rồng - The Thompsons - 2012

    Tử chiến ma cà rồng (The Thompsons) (2012)    David một chàng Ma Cà Rồng trẻ tuổi trên đường đi tìm những người thân trong dòng họ của mình. Trên cuộc tìm kiếm anh cùng với những người thân chiến đấu chống trả lại bọn Ma Cà Rồng khác loài để bảo vệ mình và người dân vô tội.     

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN