LOADINGLOADING...!

    Từ Cõi Ngoài - Beyond - 1986

    Một nhóm các nhà khoa học đã phát triển các tiếng kêu vang , máy cho phép bất cứ ai trong tầm nhìn xa hơn thực tế có thể cảm giác bình thường . Nhưng khi thử nghiệm thành công, họ sẽ ngay lập tức bị tấn công bởi các dạng sống khủng khiếp .

Server HotVN

Trailer