LOADINGLOADING...!

    Tự Thú Của Một Tín Đồ Shopping - Confessions Of A Shopaholic - 2009

    Tự Thú Của Một Tín Đồ Shopping (Confessions of a Shopaholic) (2009)Một trường đại học grad đất một công việc như một nhà báo tài chính tại thành phố New York để hỗ trợ nơi cô nuôi dưỡng nghiện mua sắm của mình và yêu một doanh nhân giàu có.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer