LOADINGLOADING...!

    Tuổi Trẻ Nổi Loạn - Klip - 2012

    Phim Tuổi Trẻ Nổi Loạn (Klip) miêu tả chân thật lối sống sa đọa suy đồi trụy lạc của một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay, diễn biến tâm lý của lứa tuổi vị thành niên nổi loạn khi bị hụt hẫng trong cuộc sống, cảnh gia đình éo le, thiếu sự quan tâm của cha mẹ và tấm gương cho con cái...

Server HotVN