LOADINGLOADING...!

    Ước Mơ Phi Hành Gia - The Astronaut Farmer - 2006

    Ước Mơ Phi Hành Gia (The Astronaut Farmer) (2006)Một phi hành gia NASA (Thornton), buộc phải nghỉ hưu năm trước đó để có thể tiết kiệm nông trại gia đình của mình, chưa bao giờ từ bỏ ước mơ của mình du hành vũ trụ và sẽ xây dựng tên lửa của riêng mình, bất chấp những mối đe dọa của chính phủ để ngăn chặn anh ta.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer