LOADINGLOADING...!

    Uragiri Wa Boku No Namae O Shitteiru - Betrayal Knows My Name - 2010

    Trong phim Uragiri wa Boku no Namae o Shitteiru (Betrayal Knows My Name) Sakurai Yuki là một học sinh trung học từ nhỏ đã sống trong viện mồ côi. Yuki có năng lực đặc biệt khiến cậu có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Cậu đang tìm kiếm một ý nghĩa cho sự tồn tại của mình.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN