LOADINGLOADING...!

    Vị Vua Cuối Cùng Của Scotland - The Last King Of Scotland - 2006

    Vị Vua Cuối Cùng Của Scotland (The Last King of Scotland) (2006)Dựa trên các sự kiện của chế độ độc tài tàn bạo Uganda Idi Amin theo cách nhìn của bác sĩ riêng của ông trong những năm 1970

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer