LOADINGLOADING...!

    Vũ Điệu Chim Cánh Cụt 2  - Happy Feet Two - 2011 

    Chim cánh cụt Mumble gặp rắc rối: con trai Erik, vốn không thích khiêu vũ, lại gặp Sven Mighty, một con chim cánh cụt có thể bay! Sự việc càng tồi tệ hơn cho Mumble khi thế giới bị đe dọa bởi một lực lượng đen tối. Ông tập hợp vương quốc cánh cụt và các đồng minh để thiết lập an ninh thế giới... 

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN