LOADINGLOADING...!

    Vũ Điệu Của 12 Nàng Công Chúa - Barbie In The Twelve Dancing Princesses - 2008

    Vũ Điệu Của 12 Nàng Công Chúa (Barbie in the Twelve Dancing Princesses) (2008)Có lẽ không có vị vua nào trên thế giới lại bận rộn như vua Randolph. Không cần nói gì tới việc triều chính, chỉ cần quanh quẩn bên các con để chăm sóc và chơi đùa cùng chúng đã tiêu tốn quá nhiều thời gian. Thật không may mắn là hoàng hậu lại ra đi quá sớm, nên ngài Randolph phải một tay lo cho… 12 nàng công chúa xinh như tiên giáng trần, chỉ có điều các nàng khá là hiếu động, tinh nghịch và hành xử không như các nghi lễ của hoàng gia mà suốt ngày lo nh..

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer