LOADINGLOADING...!

    Vũ Điệu Đường Phố 1 - Street Dance - 2010

    Trong phim Vũ Điệu Đường Phố 1 (Street Dance) Jay 2-0 là một nhóm nhảy đường phố của Anh. Nhóm đang chuẩn bị cho cuộc thi Vô địch bước nhảy đường phố. Carly có nhiệm vụ lãnh đạo Jay 2-0 giành chiến thắng tại Street Dance Championship. Không có kinh phí để thuê phòng luyện tập, Carly đã thỏa thuận với Helena, giáo viên của một trường múa ba-lê, sẽ đến dạy các học viên của trường kỹ năng nhảy đường phố.

Server Clip.Vn