LOADINGLOADING...!

    Vùng Nước Đen - The Black Water Vampire - 2014

    Một đoàn làm phim tài liệu về những vụ giết người tàn bạo xảy ra tại vùng nước đen. Khi tiến vào sâu câu chuyện, họ phát hiện ra một bí mật kinh hoàng, một trong số họ có thể không còn tồn tại.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN