LOADINGLOADING...!

    Vương Đích Nữ Nhân - Beauties Of The Emperor - 2013

    Phim Vương Đích Nữ Nhân (Beauties Of The Emperor) không chỉ là sự tranh đấu của các vị nam nhi trên chiến trường, còn là bộ phim về những nữ nhân khuynh quốc khuynh thành, tất cả đồng thời kết hợp, tái hiện một trường phong vân Sở Hán tranh hùng...

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn