LOADINGLOADING...!

    Vương Quốc Động Vật - Animal Kingdom: Let's Go Ape - 2015

     Phim hoạt hình nói về cuộc sống trong một vương quốc khỉ hàng ngàn năm về trước. Ở nơi đó, cũng có tranh chấp quyền lực, cũng có tình cảm, và nhiều rắc rối...

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer