LOADINGLOADING...!

    Vương Triều Đoạt Ngôi - Kim Soo Ro - 2010

    Bộ phim Vương Triều Đoạt Ngôi (Kim Soo Ro) kể về Kim Soo Ro, người đã thống nhất 12 quốc gia nhỏ để tạo thành 1 quốc gia rộng lớn Geumgwan Gaya ở miền đông nam Triều Tiên suốt 3 triều đại ở Triều Tiên.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn