XIN TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG TỪ 13.12.2016
LOADINGLOADING...!

    Xác Sống Chết Toi - The Walking Deceased - 2015

     Khi một nhân viên cảnh sát tỉnh dậy trong một bệnh viện và anh nhận ra rằng xung quanh mình là những xác sống. Anh làm bất cứ điều gì để tìm lại gia đình của mình…

Server HotVN